Η Μονάδα Αεροβιολογίας

Η Μονάδα Αεροβιολογίας (ΜΑ) εντάσσεται στον Τομέα Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ιδρύθηκε από την Δέσποινα Βώκου και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του αεροβιολογικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο σταθμός λειτουργεί συνεχώς, επί 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα, και παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της πόλης σε σχέση με την κυκλοφορία αεροαλλεργιογόνων βιολογικής προέλευσης που συνδέονται με τη γύρη των φυτών και τα σπόρια των μυκήτων.

Η ΜΑ έχει αναπτύξει πολυάριθμες ερευνητικές συνεργασίες σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Από το 2016 έχει σταθερή συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης παρέχοντας δεδομένα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Συνεργασίες και δημοσιευμένο έργο θα βρείτε στις υποενότητες Σύνθεση και Ερευνητικό έργο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο