Επικοινωνία

Μονάδα Αεροβιολογίας ΑΠΘ

τηλ: 2310998324

email: bioairthess@gmail.com

Τομέας Οικολογίας – Τμήμα Βιολογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μετάβαση στο περιεχόμενο