Χρήσιμoι σύνδεσμοι

Δήμος Θεσσαλονίκης –  Δελτία κυκλοφορίας αεροαλλεργιογόνων φυσικής προέλευσης στην πόλη
https://envdimosthes.gr/fisika-aerioallergiogona/

Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
https://helecos.gr/el

Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (ΕΕΑΚΑ)
http://www.allergy.org.gr

Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογία και Ρογχοπαθειών
https://entallergy.gr

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
https://hts.org.gr

European Aerobiology Society (EAS)
http://www.eas-aerobiology.eu/

European Aeroallergen Network (EAN)
https://www.ean-net.org/

Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.)
https://www.pollens.fr/

Spanish Aerobiology Network (REA)
https://www.uco.es/rea/

System for Integrated modeLling of Atmospheric coMposition (SILAM)
https://silam.fmi.fi/

Μετάβαση στο περιεχόμενο